Colocation - รับฝากเครื่อง Server

หากท่านมีเครื่อง Server อยู่แล้ว และต้องการนำเครื่องมาเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง พร้อมกับระบบอำนวยความสะดวกครบครัน ไม่ว่าจะเป็นตู้ Rack ที่มีกุญแจปิดมิดชิดเรียบร้อย มีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตตลอดเวลา มีระบบสำรองไฟฟ้าที่มีมาตรฐาน มีระบบควบคุมอุณหภูมิภายในห้อง Server ที่แน่นอน เหล่านี้ ท่านจะได้รับทั้งหมด โดยไม่ต้องลงทุนเองเป็นมูลค่าหลายล้านบาท